BURGERLIJK RECHT

 • Huurgeschillen
 • Aansprakelijkheid
 • Contracten

PERSONEN- EN FAMILIERECHT

 • Echtelijke moeilijkheden
 • Vereffeningen – verdelingen
 • Erfrecht
 • Bewindvoering

HANDELSRECHT

 • Aannemingen
 • Commerciële geschillen
 • Invorderingen

STRAFRECHT

 • Bijstand bij verhoren
 • Klachtneerlegging
 • Burgerlijke partijstelling
 • Correctionele verdediging
 • Strafuitvoeringsrechtbank
 • Bemiddeling in strafzaken

VERKEERSRECHT

 • Strafrechtelijke verdediging voor de politierechtbank
 • Burgerlijke vorderingen

INSOLVENTIE

 • Faillissementen
 • Procedures inzake de wet op continuïteit van de ondernemingen
 • Curatele
 • Schuldbemiddeling
 • Beslagrecht

SOCIALE ZEKERHEID

 • Arbeidsovereenkomsten
 • Arbeidsongevallen
 • Sociale zekerheid
 • Sociaal strafrecht

  ARBEIDSRECHT

  • Geschillen inzake individuele arbeidsovereenkomsten
  • Geschillen inzale collectieve arbeidsovereenkomsten