ERELONEN

 

Advocatenkantoor Stefaan De Geeter zorgt ervoor dat uw dossier met de nodige kwaliteit en punctualiteit wordt opgevolgd.

Deze prestaties dienen vergoed te worden, waarbij een onderscheid dient gemaakt te worden tussen het ereloon enerzijds en de kosten anderzijds.

Deze kosten worden opgesplitst in administratieve kosten en kosten aan derden (o.a. griffiekosten, kosten gerechtsdeurwaarder, …).

Tijdens de afhandeling van uw dossier kan door het kantoor op geregelde tijdstippen provisies gevraagd worden, die dan verrekend worden bij het opmaken van de eindstaat.

Het ereloon wordt bepaald in functie van de effectief gepresteerde uren en het uurtarief dat geldt voor de advocaat die effectief de prestaties heeft verricht.

Dit ereloon kan wel beïnvloed worden door de hoogdringendheid, complexiteit, het belang … van de zaak.

Advocatenkantoor Stefaan De Geeter heeft ook het recht een succesfee in rekening te brengen, wanneer een zaak met succes wordt afgerond.

Wanneer het dossier betrekking heeft op de recuperatie of het afweren van een geldbedrag, kan het ereloon ook berekend worden op basis van het geïnde of afgeweerde bedrag. Er wordt ook rekening gehouden met de omvang en de aard van de geleverde prestaties. Het percentage varieert per dossier, maar een percentage van 10 tot 15% is gebruikelijk.

Voor standaardinvorderingen (onbetwist) hanteren wij meestal een systeem waarbij het ereloon en de kosten worden gedekt door de aanhorigheden van de hoofdsom (rente, schadebeding, rechtsplegingsvergoeding).

Bij niet-recuperatie ten gevolge van insolventie van de tegenpartij, worden het ereloon en de kantoorkosten beperkt. De gemaakte gerechtskosten worden steeds doorgerekend.

Bovendien dient vanaf 1 januari 2014 op het ereloon en administratieve kosten 21% BTW te worden aangerekend.