TWEEDELIJNSBIJSTAND

 

Als u te weinig bestaansmiddelen heeft, kunt U beroep doen op een pro deo advocaat in het kader van de tweedelijnsbijstand.
Als minderjarige heeft U altijd recht op tweedelijnsbijstand.

De juridische tweedelijnsbijstand is geheel of gedeeltelijk gratis, afhankelijk van uw bestaansmiddelen.
Ons kantoor maakt er een punt van om ook een tweedelijnsbijstand aan te bieden in bepaalde materies. Dit strookt met de filosofie van ons kantoor, namelijk dat iedereen recht heeft op een kwaliteitsvolle juridische bijstand.

Ons kantoor zal voor u elektronisch een pro deo aanvraag richten aan het BJB. Daarvoor hebben wij eerst alle vereiste documenten nodig die u zelf dient te verzamelen. Het kantoor kan zelf geen stappen ondernemen om de vereiste documenten te bekomen. Een lijst van de vereiste documenten vindt u op deze webpagina.

Het is pas nadat het BJB uw dossier heeft gecontroleerd en goedgekeurd dat wij uw dossier kunnen opstarten en prestaties verrichten.

Voor meer informatie kan u ons steeds bereiken per e-mail of per telefoon (056/22.78.19)